Orientadas a persoas con diversidade funcional, familias, docentes e interesados.
Ponencias dinámicas e participativas.
Relatores de categoría para compartir coñecementos e experiencias.
Servicio de traductor de lengua de signos.
Ludoteca de balde.
Posibilidade de reservar comida.
Data fin de inscripción 22 de xaneiro
INSCRÍBETE XA!

Información xornadas (1)

Información Xornadas (2)