Asociación Andaina

ANDAINA é unha asociación de acción social, sen ánimo de lucro, que atende a persoas con necesidades especiais.

Atención a Familias

Dende este servizo pretendese cubrir as necesidades e demandas das familias con membros con diversidade funcional e o seu entorno. En lineas xerais contribue a mellorar a calidade de vida, fortalecendo as familias e promovendo recursos.

A labor deste servizo e acompañar as familias no seu proxecto de vida, partindo dos seus propios recursos e fortalezas, atendendo as súas necesidades e demandas, facilitando instrumentos que sirvan para aumentar o benestar e a calidade de vida de cada un dos membros da unidade familiar.

  • Información, orientación e asesoramento sobre recursos, servizos e dereitos.

  • Provisión de apoios necesarios en tramitación de prestacións, servizos…

  • Valoracón das necesidades socio-familiares.