Xornadas Diversidade

Celebración das xornadas de diversidade funcional

II Xornadas sobre a Diversidade

Festival internacional de curtametraxes e diversidade funcional. Festival de carácter internacional dedicado a visibilizar e sensibilizar sobre a diversidade funcional a través do mundo do audiovisual.
xornadas