Programa de ocio e ludotecas

Ocio e Ludotecas

Este programa contribua a que ás persoas con algunha discapacidade teñan un ocio normalizado, en función aos seus gustos e preferencias, cine, exposicións, bolos… traballase de maneira transversal a autonomía o capacidade de elección… Existen dous grupos en función da idade, ludotecas (menores de 14) e ocio compartido (maiores de 14).