Programa pedagóxico

Programa pedagóxico individualizado.

Terapia específica e individualizada para participantes de todas as idades onde se traballan aspectos e obxetivos consensuados coa familia, relacionado sobre todo coa reeducación pedagóxica, seguimento do desenvolvemento educativo… dotalos de recursos para desenvolverse na súa vida persoal e académica.