Asociación Andaina

ANDAINA é unha asociación de acción social, sen ánimo de lucro, que atende a persoas con necesidades especiais.

Programas asistenciais

Programa de terapia con animais.

A terapia con animais pode definirse como unha modalidade de intervención terapéutica na que un animal é parte dun proceso de rehabilitación, reeducación e socialización dunha persoa. Os animais poder ser incorporados a unha gran variedade de programas.os os obxetivos personais a ser alcanzados polo programa de terapia.

O valor terapéutico das sesións de terapia con animais é destacable, tanto para a saúde física coma psicoloxíca das persoas que a ésta acoden. Brindan numerosos estímulos ás persoas con diversidade funcional.

Nestes momentos a asociación estase desenvolvendo as seguintes terapias:

Terapia con cans

Equinoterapia

Terapia con cans

Dise que o can é o mellor amigo do home, polo que dende o ano 2014 a asociación aposta por este tipo de terapia, debido os numerosos beneficios que xeran nas persoas con algún tipo de necesidade especial.

A terapia asistida con cans constitue un recurso terapéutico de moita eficacia en distintos ámbitos relacionados coa discapacidade,

A terapia con cans plantexase como unha ferramenta orientada a enriquecer a intervención coa persoa con diversidade funcional, acadando máis rapidamente os obxetivos marcados. Esta desenvolvese dentro dun proceso terapéutico, é dicir, non se plantea en sustitución doutras modalidades de intervención tradicional, senón que é un complemento para as mesmas.

Co can de terapia traballanse principalmente as seguintes áreas:

 • Área física

 • Área cognitiva

 • Área emocional

A continuación mostranse os obxetivos a alcanzar de maneira xeral polos nenos e nenas da asociación que acoden a esta terapia, independentemente dos obxetivos que se marquen despois de con carácter individual para cada un deles.

 • Aproveitar os beneficios físicos e psicolóxicos que a interacción con animais produce nos procesos de estimulación de persoas con diversidade funcional.

 • Aumentar a calidade de vida e a condición física dos participantes

 • Potenciar as habilidades de comunicación

 • Mellorar a autoestima e autonomía

 • Mellorar as relacións e habilidades sociais (empatía, saudar, interesarse polos demáis…

 • Reducir os estados de ansiedade

 

Equinoterapia.

A equinoterapia é un método terapéutico que utiliza o cabalo como instrumento ou medio, é considerada como unha terapia alternativa e complementaria a outras modalidades terapéuticas tradicionais, nesta traballase co equino con fins terapéuticos, educativos e estimuladores.

O terapeuta utiliza o cabalo como ferramenta para alcanzar diferentes obxetivos, diseñados segundo as necesidades e posibilidades de cada persoa, para mellorar a súa calidade de vida, a súa saúde física, mental, emocional e a súa adptación social.

A interacción con cabalos para os nenos con diversidade funcional implica unha mellora de habilidades sociais a través do xogo. A nivel terapéutico os animais como os cabalos son moi beneficiosos para nenos con autismo, parálisis cerebral, sindorme de down… son numerosos os estudios que demostran que o calor que desprende o cabalo actúa como relajamte muscular, a vibración das galopadas modifica as conexións neuromusculares modificando patrones posturales, mellorando o movimento. Esta complexa terapia a nivel rehabilitador convirtese nun xogo motivador para os nenos, xa que xera un vínculo entre o cabalo e o neno.

Mediante a equinoterapia traballanse:

 • Estabilización do tronco e da cabeza

 • Corrixe problemas de conduca, illamento, agresividade

 • Diminue a ansiedade

 • Fomenta a confianza e a concentración

 • Mellora o autrocontrol das emocións e autoestima

 • Aumenta a capacidade de adpatación

 • Fortalece a musculatura.