Respiro familiar

Respiro familiar

O programa de respiro familiar é un servizo de estancias temporais en réxime de pernocta para os membros da asociación, onde se da soporte ás familias nas tarefas de coidado, creando momentos de descanso para a persoa que exerce a función principal de coidador.