Asociación Andaina

ANDAINA é unha asociación de acción social, sen ánimo de lucro, que atende a persoas con necesidades especiais.

Rexistros e Estatutos

 

Andaina está inscrita no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais E-5621

Rexistro municipal de Asociacións do Concello de Redondela Nº 101

Rexistro Provincial de Asociacións Nº 1997-004009-1 (PO)CD