Tránsito á vida adulta

Plan de tránsito á vida adulta

Proporcionar unha formación global, estimulando a autonomía dos participantes e facilitando a inserción á vida laboral. Fomentar a adquisición e desenvolvemento de novas habilidades e competencias que son precisas para ter unha vida independente e planificar o seu proxecto de vida.

  • Programa de competencias clave e estimulación cognitiva.
  • Programa de inserción socio-laboral.